Bilten dnevnih događaja za dan 09/10.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 41 krivično djelo i to:

-    jedno razbojništvo;

-    osam teških krađa ( 3 krađe PMV );

-    sedam krađa;

-    jedno nasilje u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    18 ostalih krivičnih djela;

  • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne potrebe.
  • 105 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 26 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 21 lice je lišeno slobode, a 22  lica su zadržana.