Odluka o poništenju postupka javne nabavke

02.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-827 od 02.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka