Odluka o poništenju postupka javne nabavke

03.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-1109 od 02.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BIH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BIH (“Službene novine FBiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2018. godine.Odluka o ponistenju postupka