BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 06/07.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 40 krivičnih djela i to:

–  12 teških krađa (3 krađe PMV);

–  osam krađa;

–  dva nasilja u porodici;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

–  16 ostalih krivičnih djela;

  • 35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 83 saobraćajne nezgode, u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.