BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 09/10.08.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 40 krivičnih djela i to:

–   šest teških krađa;

–   šest krađa;

–   četiri nasilja u porodici;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–   22 ostala krivična djela;

  • 38 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
  • 76 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
  • 17 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.