Bilten dnevnih događaja za period od 07.09. do 10.09.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 125 krivičnih djela i to:

-     10 nasilja u porodici;

-      tri oštećenja tuđe stvari;

-      jedno izazivanje opće opasnosti;

-      jedno ugrožavanje sigurnosti;

-      dva posjedovanja i omogućivanja uživanja opojnih droga;

-      36 teških krađa ( osam krađa motornih vozila)

-      14 krađa;

-      šest razbojništava;

-      jedno ubistvo u pokušaju;

-      jedna razbojnička krađa;

-      50 ostalih krivičnih djela;

  • 90 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet  lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
  • 162 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, a osam lica zadobilo teške, a 36 lice lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
  • 76 lica su lišena slobode, a 75 lica je zadržano.