Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Penny Plus d.o.o Sarajevo

12.09.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Penny Plus d.o.o Sarajevo, broj 09-20-14-2-1277/18 od 06.09.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka