Bilten dnevnih događaja za period od 19. do 22.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 110 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    tri razbojništva;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    10 nasilja u porodici;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    pet oštećenja tuđe stvari;

–    21 teška krađa;

–    tri teške krađe motornih vozila;

–    11 krađa;

–    53 ostala krivična djela;

  • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 204 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, pet lica zadobilo teške, a 46 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 74 lica su lišena slobode, a 58 lica je zadržano.