Bilten dnevnih događaja za dan 07/08.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  •  39 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     14 teških krađa ( dva motorna vozila );

-     tri krađe;

-     dva nasilja u porodici;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     18 ostalih krivičnih djela;

  • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
  •  38 saobraćajne nezgode, u kojima je šest lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice nije utvrđen stepen povrede.
  • 24 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.