Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i birotehničke opreme – LOT 1

20.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i birotehničke opreme – LOT 1, broj 09-20-14-2-1681/18/2 od 15.11.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. Odluka KODEKS