Bilten dnevnih događaja za period od 21.12. do 24.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 109 krivičnih djela i to:

-     pet razbojništava;

-     30  teške krađe;

-     10  krađe;

-     13 nasilja u porodici;

-     četiri oštećenja tuđe stvari;

-     jedno nanošenje lahkih tjelesnih povreda;

-     46 ostalih krivičnih djela;

  •  79 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede  dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
  •  208 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 49  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za 11  lica nije utvrđen stepen povrede.
  • 93 lica su  lišena slobode, a  81  lice  je zadržano.