Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila

24.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila , broj 09-20-14-2-2104/18 od 20.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. Odluka Centrotrans-eurolines