Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.12. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 40 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     četiri nasilja u porodici;

-     pet oštećenja tuđe stvari;

-     11 teških krađa;

-     dvije krađe;

-    16 ostalih krivičnih djela;

  • 19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam lica zadobilo teške, a četiri lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 25 lica je lišeno slobode, a 22  lica su zadržana.