Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije”

26.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije”, broj 09-20/1-14-2-1693/18 od 25.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka