Bilten dnevnih događaja za period od 28. do 31.12. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 118 krivičnih djela i to:

-     pet razbojništava;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     osam nasilja u porodici;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     39  teških krađa;

-     dvije teške krađe motornoh vozila;

-     14 krađa;

-    47 ostalih krivičnih djela;

  • 109 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 207 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 48 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 71 lice je  lišeno slobode, a 63  lica su zadržana.