Bilten dnevnih događaja za period od 04.01 do 07.01. 2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 72 krivična djela i to:

-     osam  razbojništava;

-     tri izazivanja opće opasnosti;

-     seadan  nasilja u porodici;

-     tri ugrožavanja sigurnosti;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     18  teških krađa (tri motorna vozila);

-     sedam krađa;

-    25 ostalih krivičnih djela;

  • 52 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 4 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 155 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 5 lica zadobila tešketjelesne povrede, a 26 lica lakše tjelesne povrede, dok za 4 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 59 lica  su  lišena  slobode, a 44  lica je  zadržano.