28.01.2019.- Priopćenje za javnost

U vezi sa dezinformacijama koje su dana 27.01.2019. godine plasirane u javnost, a u vezi sa odlaskom u mirovinu Direktora Federalne uprave policije, u određenim glasilima, a posebno u dnevnom listu „Dnevni avaz”, Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, radi istinitog informiranja javnosti izdaje slijedeće priopćenje:

 • Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine je stožerni policijski organ u našoj zemlji i glavni je nositelj u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
 • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je utemeljeno Vašingtonskim sporazumom iz 1994. godine i potvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine;
 • Federalna uprava policije je profesionalni policijski organ sa policijskim ovlastima na čitavom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Na poziciji Rukovoditelja ovog organa je Dragan Lukač i dužnost Direktora obnaša u razdoblju od 07.12.2010. godine;
 • Na dužnost Direktora FUP-e policijski službenik Dragan Lukač, sa činom glavni inspektor je izabran prvi puta koncem 2010. godine od strane Neovisnog odbora, koji je tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te ponovno reizabran na ovu dužnost od strane Neovisnog odbora, kao najbolji kandidat u okviru provedene konkursne procedure javnog konkursa krajem 2014. godine;
 • Glavni inspektor Dragan Lukač je utemeljio Upravu policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine 2001. godine i njen je prvi direktor u razdoblju 20.03.2001. godine do 15.11.2002. godine;
 • Gospodinu Draganu Lukač je 2002. godine dodjeljen čin general policije;
 • U čitavom vremenu rukovođenja Federalnom upravom policije ovaj policijski organ je sve poslove iz svoje nadležnosti obavljao zakonito, profesionalno i stručno;
 • U periodu 2010. – 2018. godine Federalna uprava policije je podnijela 2500 krivičnih prijava u okviru kojih su tretirana najsloženija krivična djela organiziranog kriminala, finansiskog kriminala i korupcije;
 • Upravo iz prethodno navedenih razloga Federalna uprava policije i sam Direktor, koji predstavlja ovaj organ, su bili izloženi stalnom pritisku kriminalnih krugova koji su najčešće vršeni kroz razne medije, kako bi se Federalna uprava policije destabilizirala, a njen Direktor uklonio sa ove pozicije;
 • Gospodin Dragan Lukač je 02.05.2017. godine doživio infarkt miokarda sa posljedicom teškog srčanog oboljenja;
 • Zbog teškog zdravstvenog stanja imenovani je sa 28.01.2019. godine podnio ostavku na poziciju Direktora Federalne uprave policije Neovisnom odboru, tijelu koje je izvršilo izbor istog na navedenu poziciju;
 • Sa danom podnošenja ostavke prestaje, bez odlučivanja ili rasprave, bilo kojeg organa i tijela, a samim tim, i sve ovlasti i funkcionalni čin glavni generalni inspektor policije koji nosi pozicija Direktora policije;
 • Primjenjujući u tom slučaju odredbu iz čl. 71. stav (3) Zakona o policijskim službenicima FBiH, u kojem stoji „Rukovoditelj i zamjenik rukovoditelja policijskog organa GUBE činove iz st. 1. i 2. ovog člana po okončanju mandata (gosp. Dragan Lukač je podnio ostavku i tim činom okončao mandat) i RASPOREĐUJE se NA RADNA MJESTA koja odgovaraju tom činu”, Federalna uprava policije je sa danom 29.01.2019. godine donijela Rješenje o vraćanju u čin glavnog inspektora gosp. Dragana Lukača, u istom je bio i prije izbora na poziciju Direktora.
 • Pošto, policijski službenik Dragan Lukač nakon prestanka mandata (podnošenjem ostavke), a nakon izvršenog uvida u dostavljene podatke PIO/MIO, je navršio 40 godina staža osiguranja, istome je od strane Federalne uprave policije doneseno Rješenje o prestanku radnog odnosa sa 30.01.2019. godine.
 • Dakle, policijski službenik Dragan Lukač ne ostaje u navedenom vremenu u radnom odnosu u Federalnoj upravi policije, kako je to u pojedinim medijima objavljeno, niti u bilo kom drugom organu;
 • Gospodin Dragan Lukač nikad nije izgubio status policijskog službenika, jer status policijskog službenika se gubi danom donošenja Rješenja o prestanku radnog odnosa, a to je 30.01.2019. godine, kako je to propisano Zakonom o policijskim službenicima;
 • Sva postupanja Federalne uprave policije u vezi sa rješavanjem radno-pravnog statusa gospodina Dragana Lukača provedena su u okviru odredbi Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima FBiH, Zakon o policijskim službenicima FBiH, Zakona o radu FBiH i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, i u čitavoj proceduri sve je realizirano javno i transparentno;
 • Sve, na početku navedene ocjene koje je objavila štampa/portali i oglašavanje preko istih u vezi sa navedenim određenih kriminalnih krugova, su u funkciji pokušaja destabiliziranja Federalne uprave policije, i rušenja vjerodostojnosti njenog djelovanja, uz podršku skupine angažiranih insajdera iz Federalne uprave policije, sa ciljem kadrovskog instaliranja podobnih kadrova na ključne pozicije u Federalnoj upravi policije, u vremenu koje slijedi;
 • Federalna uprava policije će i ubuduće djelovati isključivo na osnovama zakonitosti u radu, profesionalnog odnosa i primjeni pravila struke, bez obzira na sve pokušaje uticaja inkriminiranih pojedinaca i grupa;
 • Kriminalno-mafijaške hobotnice mogu i dalje očekivati da će Federalna uprava policije, kao i do sada „moći dobaciti puno više od petog kata i puno dalje od Konjica”.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE