Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke kancelarijskog potrošnog materijala

13.3.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke kancelarijskog potrošnog materijala, broj 09-20-14-2-2056 od 13.3.2019. godine, donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.  Odluka  13 3 2019