BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.4.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

  • 42 krivična djela i to:

– 13 teških krađa;

– tri krađe;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 22 ostalih krivičnih djela;

  • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede.
  • 22 lica lišena su slobode, a 18 lica je zadržano.