BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 39 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– sedam teških krađa (2 pmv);

– tri krađe;

– pet nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 22 ostala krivična djela.

  • 27 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 11 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede.
  • 18 lica je lišeno slobode, a 13 lica zadržano.