BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.5.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 39 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– tri nasilja u porodici;

– jedno posjedovanje opojnih droga;

– jedna teška krađa motornih vozila;

– šest teških krađa;

– devet krađa;

– 14 ostalih krivičnih djela;

  • 12 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 11 lica je lišeno slobode, a osam lica je zadržano.