BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 11/12.6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 28 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo u pokušaju;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedna prijevara;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– sedam teških krađa;

– tri krađe;

– 12 ostalih krivičnih djela;

  • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima j pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je dva lica zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.