Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih/sigurnosnih kasa i ormara – LOT 3

13.6.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih/sigurnosnih kasa i ormara – LOT 3, broj: 09-20-14-2-765-3 od 6.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.       Odluka o ponistenju postupka javne nabavke- LOT 3