13.06.2019. – Na Policijskoj akademiji FMUP-a održana promocija XXXVI generacije akademaca

Danas je na Policijskoj akademiji FMUP-a promovirana XXXVI generacija akademaca Federalne uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, za čin „policajac“, njih 186, od čega 166 muškaraca i 20 žena.

Na svečanoj ceremoniji se prisutnima obratio federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, koji je čestitao polaznicima na postignutim rezultatima i uspješno završenom školovanju, a potom se obratio šef Grupe za standardizaciju obuke na Policijskoj akademiji FMUP-a Željko Pejović, koji je naveo da je ostvareni napredak u obuci očigledan i da je obuka koju su uspješno okončali kadeti osnovni temelj na kojem će graditi svoju karijeru. Također je istakao da biti policajac jeste privilegija, ali i velika odgovornost, jer se stečena znanja i vještine moraju kvalitetno primjeniti u suzbijanju svih oblika kriminala. Zatim se zahvalio pripadnicima Federalne uprave policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova na podršci koju su pružali tokom školovanja ove generacije mladih policijskih službenika.

Nakon obraćanja gospodina Pejovića, prisutnima se obratio predstavnik XXXVI generacije akademaca  Adin Hasić koji se zahvalio federalnom ministru unutrašnjih poslova, kantonalnim ministrima i komesarima, kao i kantonalnim vladama što su omogućili prijem novih policijskih službenika te tako ojačali policijske strukture u Federaciji BiH za novih 186 policijskih službenika..

Nakon prigodnih obraćanja, akademcima su u prisustvu visokih dužnosnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova te roditelja, rodbine i prijatelja, uručene diplome o završenom školovanju. Po uručivanju diploma pred zamjenikom direktora Federalne uprave policije, Ensadom Korman položilo je zakletvu devet polaznika koji će biti  rapoređeni u Federalnu upravu policije, te su tim zvanično postali policijski službenici Federacije Bosne i Hercegovine.

Tim povodom, prisutnima se obratio zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman, koji je također čestitao polaznicima na uspiješno završenom školovanju, te između ostalog istakao “Morate biti svjesni da budućnost vašeg grada, vaših kantona, i naše države ovisi o vašoj odlučnosti da budete najbolji od najboljih. Svjesni ste sa kakvim izazovima se susreće policija u našoj državi, i cilj svih nas zajedno je da građanima ove države svaki dan iznova dokazujemo da smo mi temelj unutrašnje sigurnosti Bosne i Hercegovine. Mi smo prvi na liniji koja treba i mora da reaguje, i prije nego se desi opasnost. Ono što mi kao policajci moramo postići je da preventivnim djelovanjem postignemo što veći stepen sigurnosti kod građana, jer kada moramo represivno djelovati onda je opasnost već nastupila, i tada djelovanje nas i naših kolega zahtijeva punu posvećeno“, poručio je mladim policajcima zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE