BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 18/19.06.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 46 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno silovanje;

–    sedam oštećenja tuđe stvari;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno posjedovanja opojnih droga;

–    šest teških krađa;

–    jedna teška krađa motornih vozila

–    sedam krađa;

–    18 ostalih krivičnih djela;

  • 30 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 64 saobraćajne nezgode, u kojima je osam lica zadobilo teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 22 lica lišena su slobode, a 19 lica je zadržano.