Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila – LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4

19.6.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila, broj: 09-20/1-14-2-722 od 19.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 722 19 6 2019