BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.6.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 40 krivičnih djela i to:

– jedno nasilje u porodici;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 11 teških krađa;

– šest krađa;

– 21 ostalo krivično djelo;

  • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
  • 18 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.