BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 1/2.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

  • 32 krivična djela i to:

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    sedam teških krađa (1 motorno vozilo);

–    četiri krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela;

  • 28 narušavanja javnog reda i mira.
  • 74 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
  • 16 lica lišeno je slobode koliko ij je i zadržano.