BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 2/3.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 35 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet nasilja u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– sedam teških krađa;

– pet krađa;

– 13 ostalih krivičnih djela;

  • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica lakše povrijeđena.
  • 52 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
  • 23 lica su lišena slobode, a 16 lica je zadržano.