BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 3/4.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 40 krivičnih djela i to:

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– jedno silovanje;

– tri prevare;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– tri nasilja u porodici;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– 15 ostalih krivičnih djela;

  • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a šest lica lakše tjelesne povrede.
  • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 26 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.