8.7.2019. – Posjeta predstavnice „British Association for Women in Policing“ (BAWP), Federalnoj upravi policije

Dana 5.7.2019. godine Federalnu upravu policije je posjetila predstavnica „British Association for Women in Policing“ (BAWP) Michel Lavmour, koja je bila u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tim povodom, a uz podršku zamjenika direktora  Federalne uprave policije, Ensada Korman, održan je radni sastanak na kojem su  pored imenovane Michel Lavmour, uzele učešće policijske službenice iz više organizacionih jedinica Uprave policije, a koje su ujedno članice Udruženju „Mreža policijskih službenica“.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima na polju ostvarivanja rodne ravnopravnosti u sektoru sigurnosti, te su razmjenjena iskustva u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na osnaživanje policijskih službenica i jačanje njihovog položaja.

Obostrano je iskazan interes za buduću saradnju, te su dogovorene okvirne aktivnosti na realizaciji zajedničkih ciljeva, u okviru čega bi policijske službenice, odnosno predstavnice „British Association for Women in Policing“ (BAWP)  iz Velike Britanije u narednom periodu eventualno bile spremne da pruže ekspertsku podršku u cilju  edukacije policijskih službenica i službenika na polju rodne ravnopravnosti.

IMG-8bdbaf548ecf57473d53ea70c2d0924a-V

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE