BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 8/9.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 35 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– jedno nasilje u porodici;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– jedan napad na ovlašteno službeno lice u vršenju poslova sigurnosti;

– šest teških krađa;

– sedam krađa;

– 14 ostalih krivičnih djela;

  • 19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 54 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
  • 21 lice je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.