Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske oprme za LOT 1, LOT 4 i LOT 5

10.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske opreme za: LOT  1 – Nabavka PCR aparata, broj: 09-20/1-14-2-672-1/19 od 8.7.2019. godine, LOT 4 –nabavka sterilizacijske lampe, broj: 09-20/1-14-2-672-IV/19 od 8.7.2019. godine i LOT 5 – Uređaj za očitanje podataka sa mobilnih telefona, broj: 09-20/1-14-2-672-V/19 od 8.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 1    Odluka 672 LOT 4    Odluka 672 LOT 5