Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati

10.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati, broj: 09-20/1-14-2-672- II/19 od 8.7.2019. godine donesena na osnovu člana 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 2