MIROSLAV VINCETIĆ

Protiv sigurnosti javnog prometa
Aktom Općinskog suda u Orašju izdata je Naredba za raspisivanje međunarodne potjernice za licem Miroslav Vincetić zbog krivičnog djela – teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa,iz člana 336. stav 4., a u vezi sa članom 332. stavom 3. KZ FBIH.