Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period april-juni 2019. godine

12.7.2019. godine

U skladu sa članom 4. Uputstva o objavi elemenata ugovora (“Službeni glasnik BiH” broj: 56/15), objavljujemo Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period april-juni 2019. godine.

Obrazac pracenja realizacije april juni 2019