Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme

15.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme broj: 09-20-14-2-532 od 12.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 532 15 7 2019