Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku municije (obuhvata četiri LOT-a)

18.7.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku municije broj: 09-20/1-14-2-683 od 16.7.2019. godine donesena na osnovu čl. 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje postupka nabavke. Odluka 683 18 7 2019