BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 24/25.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

  • 34 krivična djela i to:

– jedno razbojništvo;

– dva nasilja u porodici;

– četiri oštećenja tuđe stvari;

– jedno ubistvo u pokušaju;

– dvije teške krađe;

– tri krađe;

– 21 ostalo krivično djelo;

  • 36 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 42 saobraćajne nezgode, u kojima je 14 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 20 lica lišeno je slobode, a 18 lica je zadržano.