BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.7.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 35 krivičnih dela i to:

– jedno razbojništvo;

– dva posjedovanja i omogučavanja uživanja opojnih  droga;

– dva nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– dva izazivanja opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– pet teških krađa;

– dvije  krađe;

– 18 ostalih krivičnih djela;

  • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 63 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 19 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 26 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.