BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 1/2.8.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

Registrovana su:

  • 42 krivična djela i to:

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 9 teških krađa (tri motorna vozila);

– tri krađe;

– 26 ostalih krivičnih djela;

  • 42 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 73 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede.
  • 22 lica lišena su slobode, a 21 lice je zadržano.