BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 2/3.8.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 39 krivičnih djela i to:

– tri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– dva posjedovanja opojnih droga;

– 10 teških krađa;

– tri krađe;

– 19 ostalih krivičnih djela;

  • 38 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 76 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
  • 30 lica je lišeno slobode, a 27 lica je zadržano.