Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila – LOT 3 i LOT 4

5.8.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila LOT 3 i LOT 4, broj: 09-20-14-2-1041/19 od 1.8.2019. godine donesena na osnovu člana 43., i 45.  stav 2.Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

ODLUKA 1041 LOT 3 I LOT 4