BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 12/13.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

  • 32 krivična djela i to:

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    sedam teške krađe;

–    četiri krađe;

–    13 ostalih krivičnih djela;

  • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 64 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
  • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.