Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci

14.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci broj 09-20-14-2-964  od 13.08.2019. godine u skladu sa članom 70. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje konkurentnih i pregovaračkih postupaka nabavki za 2019. godinu.

Odluka 964