Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke municije

14.08.2019. godine

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke municije, broj 09-20/1-14-2-683 od 16.07.2019. godine na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH, br. 2/98 i 48/99) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, broj 81/14).

Zaključak