Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku opreme za prijenos glasa i podataka

15.08.2019. godine

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku opreme za prijenos glasa i podataka broj 09-20-14-2-956 od 14.08. 2019. godineu skladu sa članom 70. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2019. godinu.

Odluka 956