Odluka o poništenju postupka Javne nabavke novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-1 – Nabavka (jednog) putničkog kombi vozila sa devet sjedišta

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-1 – Nabavka (jednog) putničkog kombi vozila sa devet sjedišta, broj: 09-20/1-14-2-999-II od 19.08.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. i člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka lot 10001