Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-2 – Nabavka 4 nova putnička automobila srednje klase

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku novog putničkog kombi vozila i novih putničkih automobila srednje klase, i to za LOT-2 – Nabavka 4 nova putnička automobila srednje klase, broj: 09-20/1-14-2-999-I/19 od 19.08.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka lot 20001