Odluka o poništavanju postupka nabavke forenzičkog programa za pretragu računara

Odluka o poništavanju postupka – Nabavka forenzičkog programa za pretragu računara broj: 09-20-14-2-1020 od 19.08.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka o ponistenju0001